Kontakt

  • 41 31 06 800
  • 22 21 22 800
Geis - Global Logistics

Tanie i pewne przesyłki kurierskie

Przesyłki kurierskie standardowe

NETTO BRUTTO
Koperta 10,56 12,99
przesyłka do 1 kg 13,00 15,99
przesyłka do 5 kg 13,81 16,99
przesyłka do 10 kg 15,44 18,99
przesyłka do 15 kg 15,44 18,99
przesyłka do 20 kg 17,47 21,49
przesyłka do 30 kg 17,47 21,49
* Cena za 1 opakowanie    * 1-99 opakowań w przesyłce

Express Standard

Wybierając usługę Express Standard mogą Państwo nadać przesyłkę na terenie całego kraju.
Przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni robocze (nie licząc sobót, niedziel i świąt) i liczony jest od momentu odbioru przesyłki od nadawcy.

Przesyłka Express Standardowa

Waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
Maksymalne wymiary opakowania:
Suma wszystkich wymiarów do 220,00 cm, w tym:
Długość do 140,00 cm
Szerokość do 80,00 cm
Wysokość do 80,00 cm
Kształt: regularne kształty- pudełko kartonowe, brak wystających elementów.
Opony i felgi samochodowe (osobowe) do 18 cali pakowane po 2 szt.

Przesyłka Express niestandardowa

Waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
Maksymalne wymiary opakowania:
Suma wszystkich wymiarów do 260,00 cm, w tym:
Długość do 180,00 cm
Szerokość do 80,00 cm
Wysokość do 80,00 cm
Kształt: owalny, nieregularne kształty, wystające elementy.
Przesyłka niestandardowa podlega dodatkowej dopłacie w wysokości 24,99 zł.
  • do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Pytania i odpowiedzi

Czego nie można wysyłać za pośrednictwem kuriera?

K-EX nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających m.in.: 
a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska; 
b) gotówkę, czeki, druki akcyzy, papiery wartościowe, kamienie szlachetne, perły i wyroby jubilerskie, eksponaty, antyki, dzieła sztuki, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, złoto, srebro i wyroby z tych metali, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców; 
c) przesyłek, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, zgodnie z przepisami Prawa Pocztowego; 
d) żywych zwierzą i roślin; 
e) rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu; 
f) produktów leczniczych, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, oraz komponentów do produkcji produktów leczniczych; 
g) towarów niebezpiecznych ADR na warunkach innych niż określone w Polityce dotyczącej transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej K-EX SP. Z O.O.; 
h) broni i amunicji; 
i) przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy; 
j) rzeczy przewożonych pod plombą celną; 
k) innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji K-EX. 

Czy po złożonym zleceniu i opłaceniu usługi można edytować dane teleadresowych lub kwoty pobrania?

W tym przypadku należy anulować dotychczasowe zlecenie, a na poprawne dane założyć nowe zlecenie.
Należy wypełnić zgłoszenie reklamacyjne, które należy przeskanować na adres pewnapaczka@k-ex.pl

Czy istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika?

Ceny przedstawione na stronie Pewna Paczka nie podlegają negocjacji.